Hoe is BeterZorg Duin- en Bollenstreek georganiseerd?
Onze organisatie is regionaal georganiseerd en bestaat
uit kleine zelf organiserende zorgteams met gemotiveerde
medewerkers. Dit zijn medewerkers voor huishoudelijke ondersteuning, verzorgenden, gediplomeerde verpleegkundigen en begeleiders.

Voorafgaand aan de zorglevering stellen wij samen met u het zorgplan op. In dit zorgplan worden dan de met u gemaakte afspraken opgenomen rekeninghoudende met uw wensen en de eventuele zorgindicatie. Het zorgteam levert vervolgens de met u overeengekomen zorg.

© BeterZorg Nederland 2015 | info@beterzorgduinenbollenstreek.nl

Vestigingen
VerplegingButton1
AlphenaandenRijnButton1
Vestigingen1
Vestigingen2